Детска градина 66 "Елица" се намира на брега на Панчаревското езеро, в полите на Витоша планина. Това е дин прекрасен, екологично чист район, който предлага отлични условия за възпитание, обучение и отглеждане на деца от всички възрасти.

 

 

ПРОЦЕДУРА ПРИЕМ НА ДЕТЕ 01.

Уважаеми родители, за да бъде прието Вашето дете в ДГ 66 "Елица" е необходимо да кандидатствате за прием чрез информационната система за обслужване на детските заведения към Столична община.

Виж повече

ПРОЦЕДУРА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ 02.

Уважаеми родители, с § 5, 6 и 7 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /обнародван ДВ бр. 17 от 01 март 2022 г.

Виж повече

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 03.

В ДГ 66 "Елица" е подсигурено целодневно медицинско обслужване от клалифициран медицински персонал. 

Виж повече

Съобщения

Общестевен съвет на ДГ№66 „Елица“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Виж повече

Родителски срещи 2021/2022 учебна година

Уважаеми родители, родителските срещи в ДГ №66 “Елица“ за предстоящата 2021/2022 учебна година ще се проведат на 16.09.2021 година в двора на детската градина, както следва:

Виж повече

Здравни документи за деца, първи прием в ДГ№66 „Елица“ за предстоящата 2021/2022 учебна година

Уважаеми родители,

Виж повече

Новини

blog-post
Август10

Летни забавления и игри

И нека да рисуваме! Себеизразяване чрез изкуството! „Извън мрежата“! Нека да излезем сред природата и да се забавляваме заедно!

Виж повече
blog-post
Август10

Летни забавления и игри

Игра „Измерване на крачки“! Ние го можем, а вие как....? Нека бъдем „Извън мрежата“!

Виж повече
blog-post
Август10

Летни забавления и игри

Забавление с лодка.....Кой е по-бърз? И колко е хубаво, да бъдем „Извън мрежата“! А вие.....?

Виж повече
blog-post
Август10

Летни забавления и игри

Ехааа....състезание с чували! Ние сме „Извън мрежата“, а вие! 

Виж повече