Детска градина 66 "Елица" се намира на брега на Панчаревското езеро, в полите на Витоша планина. Това е дин прекрасен, екологично чист район, който предлага отлични условия за възпитание, обучение и отглеждане на деца от всички възрасти.

 

 

ПРОЦЕДУРА ПРИЕМ НА ДЕТЕ 01.

Уважаеми родители, за да бъде прието Вашето дете в ДГ 66 "Елица" е необходимо да кандидатствате за прием чрез информационната система за обслужване на детските заведения към Столична община.

Виж повече

ПРОЦЕДУРА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ 02.

Уважаеми родители, с § 5, 6 и 7 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /обнародван ДВ бр. 17 от 01 март 2022 г.

Виж повече

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 03.

В ДГ 66 "Елица" е подсигурено целодневно медицинско обслужване от клалифициран медицински персонал. 

Виж повече

Съобщения

ДГ№66 "Елица" Ви кани на "Изложение на професиите"-детско кариерно развитие

Уважаеми родители, заповядайте на "Изложение на професиите" по проект „Out of the net“ в салона на ДГ66 "Елица" 

Виж повече

Изложба рисунки по безопасност на движението на децата от ДГ66"Елица"

Виж повече

Родителски срещи 2022/2023 година

Уважаеми родители, заповядайте на родителски срещи на децата от ДГ№66 „Елица“, както следва:

Виж повече

Новини

blog-post
Март29

Безопасно движение по пътищата в ДГ№66 ,,Елица" – 3-та група "Пинокио"

На 10.03.2023 г. се проведе весел празник по Безопасно движение по пътищата на деца и родители от 3-та група ,,Пинокио"

Виж повече
blog-post
Март29

Национална научно - практическа конференция ,,75 години световна организация ОМЕП"

ДГ№66 „Елица“ взе участие в Национална научно – практическа конференция „75 години световна организация ОМЕП: 

Виж повече
blog-post
Март20

Месец на "Наука по детски и още нещо" в ДГ66 "Елица"

В рамките на месеца на "Наука по детски и още нещо", деца и учители от всички групи на детската градина

Виж повече
blog-post
Март06

3-ти Mарт в ДГ66 "Елица"

На 27 февруари в двора на ДГ№66 „Елица“ родители

Виж повече