Детска градина 66 "Елица" се намира на брега на Панчаревското езеро, в полите на Витоша планина. Това е дин прекрасен, екологично чист район, който предлага отлични условия за възпитание, обучение и отглеждане на деца от всички възрасти.

 

 

ПРОЦЕДУРА ПРИЕМ НА ДЕТЕ 01.

Уважаеми родители, за да бъде прието Вашето дете в ДГ 66 "Елица" е необходимо да кандидатствате за прием чрез информационната система за обслужване на детските заведения към Столична община.

Виж повече

ПРОЦЕДУРА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ 02.

Уважаеми родители, с § 5, 6 и 7 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /обнародван ДВ бр. 17 от 01 март 2022 г.

Виж повече

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 03.

В ДГ 66 "Елица" е подсигурено целодневно медицинско обслужване от клалифициран медицински персонал. 

Виж повече

Съобщения

Изложба рисунки по безопасност на движението на децата от ДГ66"Елица"

Виж повече

Родителски срещи 2022/2023 година

Уважаеми родители, заповядайте на родителски срещи на децата от ДГ№66 „Елица“, както следва:

Виж повече

Процедура за избор на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за деца от първа до четвърта възрастова група за учебните 2022/2023 г., 2023/2024 г., 2024/2025 г

Виж повече

Новини

blog-post
Януари20

Обучение на учителите от ДГ 66 "Елица" с LEGO Education

На 14.01.2023г в "Център за творческо обучение" се проведе

Виж повече
blog-post
Януари18

Богоявление в ДГ66 "Елица"

В началото на 2023 година децата от ДГ66 "Елица“

Виж повече