Детска градина 66 "Елица" се намира на брега на Панчаревското езеро, в полите на Витоша планина. Това е дин прекрасен, екологично чист район, който предлага отлични условия за възпитание, обучение и отглеждане на деца от всички възрасти.

 

 

ПРОЦЕДУРА ПРИЕМ НА ДЕТЕ 01.

Уважаеми родители, за да бъде прието Вашето дете в ДГ 66 "Елица" е необходимо да кандидатствате за прием чрез информационната система за обслужване на детските заведения към Столична община.

Виж повече

ПРОЦЕДУРА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ 02.

Уважаеми родители, с § 5, 6 и 7 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /обнародван ДВ бр. 17 от 01 март 2022 г.

Виж повече

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 03.

В ДГ 66 "Елица" е подсигурено целодневно медицинско обслужване от клалифициран медицински персонал. 

Виж повече

Съобщения

Родителски срещи 2022/2023 година

Уважаеми родители, заповядайте на родителски срещи на децата от ДГ№66 „Елица“, както следва:

Виж повече

Процедура за избор на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за деца от първа до четвърта възрастова група за учебните 2022/2023 г., 2023/2024 г., 2024/2025 г

Виж повече

Родителска среща на децата от яслена група „Жълто пате“

Уважаеми родители на деца от яслена група „Жълто пате“, заповядайте на родителска среща на 14.09.2022 година от 17.00 часа в музикалния салон на ДГ№66 „Елица“. Вход „централен“ от страната на ул. „Ловджийска чешма“. 

Виж повече

Новини

blog-post
Септември30

Шеста интернационална Edu Conference 2022 for RoBy & SPEM

От 16 до 18 септември 2022 година, учители от ДГ№66 „Елица“

Виж повече
blog-post
Септември30

Честит празник 15 септември, мили деца и родители!

Честит празник 15 септември, мили деца и родители!

Виж повече
blog-post
Септември02

Летни забавления и игри

Ура, да живеят смехът и игрите в ДГ№66 „Елица“!

Виж повече