За нас

За нас

За нас

Детската градина в Панчарево е открита през 1949 г. само за летния сезон и по-специално по време на прибиране на реколтата от полето. Впоследствие тя става постоянна и целогодишна, като в началото е била само за една група деца.

На 1 юни 1962 г. тя е разширена и приема всички желаещи. Настанена е във вилната сграда на ДЗС-Горубляне, в местността „Лъката&rdquo. След като ДЗС става база на Академията на селското стопанство, се налага в тази сграда да се настани лабораторията на Академията. Това предизвиква генерално решаване на проблема - строителство на собствена сграда за детска градина.

През 1966 г. започва строителството на новата сграда по типов проект за детски заведения. Изпълнител е организация към ДЗС – Горубляне с ръководител инж. Маринов и инвеститор - „Народна просвета”.

Първоначално ОДЗ 66 е представлявало две отделни целодневни детски заведения (ЦДГ 144 и ЦДГ 66), разположени на територията на бившия Ленински районен народен съвет - София.

ЦДГ 144 е била с пет групи и се е помещавала в приспособени сгради:

  • на ул. «Риляник» - една група
  • в старото училище на с. Горубляне - две групи
  • в Детски град - две групи.

ЦДГ 66 е била с три групи и се е помещавала в две сгради на територията на с. Панчарево:

  • на ул. „Сини вир" - една санаториална група (за деца застрашени от туберкулоза)
  • в местността «Дебело гуно» - две групи.

През януари 1971 г. е извършено обединяването на двете детски заведения в ЦДГ 144.

На 4 ноември 1972 г. официално е открита новата сграда и нейн пръв директор е Снежина Кирилова Петрова.

ЦДГ 144 е била седмична детска градина в тогавашния Седми районен народен съвет. В нея се отглеждали, обучавали и възпитавали деца от селата Панчарево, Кокаляне, Пасарел, Герман, Владая, Волуяк, Бистрица, Железница и др. Благодарение всеотдайната работа на учителския и помощен персонал, детската градина е постоянен градски, общински и национален първенец.

От 1976 г. директор на детската градина е Пепина Сотирова.

През 1984 г. е открита една яслена група и детското заведение е преименувано в ОДЗ 66. Детската ясла е разположена в централната сграда. Общо групите в градината стават шест + една ясла.

През 1991 г. бе изпратена в пенсия дългогодишната директорка г-жа Пепина Сотирова. През м. май се проведе конкурс за избирането на нов директор, който бе спечелен от г-жа Светла Лазарова (Пангарова).

От 1 септември 1991 година тя е новият директор на ОДЗ 66.

Съобразно необходимостта и желанието на родителите, съгласувано с район „Панчарево", през 1996 г. бе открита една полудневна подготвителна група. По-голяма част от средствата за строителна дейност и обзавеждане са от спонсорство, дарения, доброволен труд на родителите и персонала.

През 1998 г. на ОДЗ 66 е дадено името „Елица". Повод за именуването е една старинна легенда за момиче на име Елица, живяло когато Панчарево се е намирало при река Искър, местността „Каваците". Елица в желанието си да помогне на Панчарево да се освободи от нападналите го неприятели, се омъжва за владетеля на селото. Благодарение на жертвоготовността на Елица, днес Панчарево е един прекрасен кът в нашата столица.

От учебната 1998/99 година детската градина е дневна.

На 1 октомври 2001 г. към ОДЗ 66 „Елица" - Панчарево е открит раздавателен пункт за хранене на деца от 8-месечна възраст до 3 години.
На откриването присъстваха представители на детските градини от район „Панчарево". Лентата бе прерязана от кмета на района г-н Николай Иванов и директора на ОДЗ 66 г-жа Светла Лазарова (Пангарова).

Преди началото на учебната 2007/2008 година г-н Ставри Ангелов, учител по музика, зарадва персонала и всички деца с химн на детската градина, който е написан по негова музика и текст от г-жа Гергина Стойкова.

Химн на ОДЗ № 66 „Елица"

В детска градина „Елица"
живеят щастливи дечица,
под топлите грижи обилни
израстват големи и силни.

Припев:
Елица, Елица, Елица,
над своите малки дечица ти бдиш като майка-орлица (2)

Играят на воля тук всички,
рисуват с несръчни ръчички,
из двора на слънчице тичат,
с тревички, цветенца се кичат.

Припев: .....

В детска градина „Елица"
живеят щастливи дечица,
и песничка детска се лее,
щастливо се в нея живее

Припев: .....

На 15 септември 2007 г. е открита учебната 2007/2008 година. Пристроено е помещение за нова група. И така от тази учебна година ние сме с четири градински групи и една яслена.

На 16 юли 2009 г. бе открито разширение на детската градина за две нови групи. На тържеството присъстваха г-н Бойко Борисов, кмет на гр. София, г-жа Йорданка Фандъкова, зам.-кмет на гр. София, г-жа Ирина Савина, зам.-кмет на гр. София, г-н Минко Герджиков, зам.-кмет на гр. София, г-жа Мария Минчева, директор на дирекция „Образование" към Столична община, г-н Станимир Пеев, кмет на район „Панчарево", други гости от районната администрация, съседни селища, родители и др.
От учебната 2010/2011 година в ОДЗ 66 „Елица" функционират 7 групи - 6 градински и 1 яслена. В детската градина се възпитават и обучават около 220 деца.
По инициатива на родителите беше оборудван учебен кабинет с интерактивна дъска. С педагогическият персонал беше проведен квалификационен курс на обучение за работа с интерактивната дъска и бяха въведени интерактивни методи за обучение на децата.
На 15 септември 2010 г. във физкултурния салон на ОДЗ 66 се състоя тържествено откриване на учебната година. За първи път в историята на детското заведение беше изпълнен ритуал с изнасяне на знамето и изпълнение на химна на ОДЗ 66.
През лятото на 2011 година първият корпус на детската градина беше обновен, като двете сгради бяха сляти в един ансамбъл.

На 25.10.2011г. е подписан договор за сътрудничество на обществени начала между факултета по Начална и предучилищна педагогика, "Св Климент Охридски" и ОДЗ 66 "Елица" с което детската градина е вече базова детска градина.

От есента на 2011г. ОДЗ 66 активно участва в дейността на "Центъра за творческо обучение" внедрявайки нови интерактивни методи за работа в предучилищното възпитание и обучение. Същевременно педагогическият колектив се включи в проекта на ЦТО-Портал за насърчаване на четенето "Слънчогледи.бг".

Друг проект, по който като партньор работи педагогическият колектив на ОДЗ № 66, е международният проект за устойчиво развитие в образованието SUSTAIN.

Важен момент от историята на ОДЗ е създаването и поддържането на сайт, който функционира от пролетта на 2012 г. Адресът е www.odzelica.com

Във връзка с усъвършенстване на уменията на педагозите за работа с интерактивна дъска, бе проведен квалификационен курс за усвояване на програмния продукт Movie Maker. В резултат от проведените обучения, педагозите вече умеят да заснемат и обработват видео и снимков материал от живота в детската градина. Работата ни с децата чрез използване на интерактивни технологии беше показана национални и международни форуми (Велико Търново 2012, Цъфнало цвете шарено 2012) - „Листокрила пеперуда", „Цъфнало цвете шарено", "Бистришко бранище", поздравителни електронни картички за Баба Марта; за 8-ми март; за 24 май; за Коледните и Новогодишни празници. Създаден бе и детски филм по приказката на Андерсен „Цветята на малката Ида".

Нов момент в работата на детската градина е провеждането на тематични дни. Дни, в които цялото учебното съдържание по образователни направления е подчинено на една тема - екологична, здравна, битова, национална и празнична.

През м. май 2012 г. директорът на детската градина г-жа Светла Пангарова получи награда от столичния кмет Йорданка Фандъкова за „за най-добър стопанин на материалната база, участие в програмно и проектно финансиране за повишаване ефективността на образователния процес".

На 10 май 2012 г. Радосвета Желева и Анна-Мария Иванова от вокална група „Сладурковци" при детската градина взеха участие във фестивала „Панчарево пее и танцува" като изпяха песните „Катерино моме" и „Цъфнало цвете шарено". В същия фестивал своите умения показаха и децата, които посещават народни танци при г-н Николай Димитров.

От есента на учебната 2011-2012 година в детската градина се въведе кариерното развитие за педагогическия колектив. Първият главен учител на ОДЗ № 66 „Елица" е г-жа Венета Славкова. Тя има голям принос във въвеждането на новите технологии в детското заведение, както и работата ни в заснемането на клиповете и поздравителните картички. Г-жа Славкова е учител, който със своите идеи има принос и в разширяването сградния фонд на детската градина от 2009 г., както и във вътрешното обзавеждане.

От м. януари 2013 г. главен учител е г-жа Вилма Антонова.

Денят 23 март 2013 г. ще остане паметен в историята на ОДЗ № 66 "Елица" - Панчарево. Деца от вокална група "Сладурковци" с художествен ръководител и диригент Ставри Ангелов, старши учител по музика, взеха участие в Деветия национален детско-юношески конкурс "Орфеева дарба", раздел "Забавна и популярна музика", подраздел "Пеене". Най-изявените солисти на групата (Анна-Мария Иванова, Радосвета Желева и Ивалин Табаков от ІV-а група "Синчец" и Никол Добрева от ІV-б група "Пчелица") се явиха допълнително като индивидуални изпълнители в сутрешния раздел на конкурса.

Голяма беше радостта на всички участници от детската градина при новината, че всички изпълнения са оценени от журито с награди. Анна-Мария Иванова - поощрителна награда
Никол Добрева - диплом и сребърен медал
Радосвета Желева - диплом и сребърен медал
Ивалин Табаков - диплом и златен медал
Вокална група "Сладурковци" - диплом, сребърен медал и покана за участие в Международния фестивал "Ние, ХХІ век", организиран от Арт-център "Кърнолски"
Г-н Ставри Ангелов, ръководител на групата, беше награден с диплом за високи творчески постижения с участниците-лауреати.

През м. април 2013 г. г-жа Пангарова взе участие в Шестата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка" - Варна, с доклад на тема „Организация и управление на внедряването на нови образователни технологии в ОДЗ № 66 „Елица" - Панчарево".

През м. юни 2013 г. се осъществи първото пътуване на учител от детската градина по участие в европейски проект. Г-н Ставри Ангелов, старши учител по музика, беше един от петимата български участници в Международния учителски курс по проекта СЪСТЕЙН - „Устойчиво развитие в предучилищното и началното училищно образование". Курсът се проведе в гр. Истанбул, Турция, от 2 до 9 юни. Пътуването стана възможно, благодарение на дългогодишното сътрудничество на ОДЗ № 66 с Центъра за творческо обучение, който е координатор на този проект от българска страна.

От януари 2015 години ОДЗ № 66 „Елица” е член на  Световна организация по предучилищно образование ОМЕП за  България. По този повод на 28.01.2015г. детската градина представи добри педагогически практики, иновационни технологии в предучилищното възпитание и новаторски идеи. На срещата присъстваха представители на МОН, председател на ОМЕП за България-проф.Елена Русинова, зам.кмет на район Панчарево-г-жа Стефка Ризова, директори и учители от детски градини. Децата се представиха подобаващо, показаха знания и умения за работа с таблети, интерактивна дъска и интерактивни играчки.

Децата от ОДЗ№66 “Елица", през месец май,  взеха участие в Шести международен конкурс за компютърна рисунка и колаж ,,Творчество без граници", който се проведе в гр. Хасково под патронажа на евродепутат Мария Габриел. Под ръководството на г-жа София Янкулова децата от група “Пинокио" и “Мечо Пух" създадоха свои компютърни рисунки. На тържествена церемония на 8 май в гр. Хасково бяха връчени грамоти на участниците: Стойно Стойнов, Виктория Енева, Елида Бенчева и Иван Бонев. С бронзов медал бе наградена Никол Стефчова.

На 11.05.2015г. се проведе тържествена церемония по връчване на награди на кмета на Столична община  за цялостен принос в развитието на образованието. Госпожа Светла Пангарова-Лазарова, директор на ОДЗ№66 “Елица" Панчарево, бе удостоена с грамота за заслуги към Столична община.

На 29.05.2015г. се проведе педагогически съвет за завършване на учебната година. Грамота за популяризиране на добри педагогически практики и повишаване авторитета на ОДЗ№66 “Елица" получиха г-жа Любка Минкова, г-жа София Янкулова, г-жа Вилма Антонова, г-жа Лилия Георгиева.

На 9.02.2016 година в ОДЗ №66 “Елица“ се проведе открити педагогически практики по повод участието на детската градина в международен проект “Възпитание на ценности чрез образователни теми“. На събитието дпециални гости бяха Елена Николаева Мисожникова – зам.директор на Комплексно обединение – училище 1474, град Москва, Татаня Фьодоровна Торбина – учител по природни науки, Иглика Ангелова – координатор проекти “Кариерен център“ ЦО на БАН и проф. Елена Русинова. Присъстваха също така и кмета на район Панчарево г-н Сичанов, г-жа Стефка Ризова – зам. кмет, г-н Симов, директори и учители от столични детски градини и родители на деца от детското заведение.

Децата от 4-та група с учител г-жа Вилма Антонова предстваиха педагогическа ситуация по образователно направление на тема “Сънят на врабчето“. Децата сами сътвориха своя филмирана приказка с използването на програмата “Clap motion“, а с помоща на музикалния ръководител Леда Георгиева групата създаде своя песен “Приятели“.

Децата от трета група “Пчелица“ с учител г-жа Артемисия Янева демонстираха знания и умения в открита педагогическа ситуация на тема “Могат ли растенията да лекуват?“ с помоща на интерактивна играчка – пчеличка.

Въз основа на заповед №СОА16-РД09-926 от 26.06.2017 година на кмета на Столична община, Обединено детско заведение №66 “Елица“ (ОДЗ №66 “Елица“) се преименува на Детска градина №66 “Елица“ (ДГ №66 “Елица“).

От началото на учебната 2016/2017 година в ДГ “Елица“ функционират две яслени групи.

През учебната 2016/2017  година в изпълнение на Закона за предучилищно и училищно образование бе съставен Обществен съвет в състав:

 – г-жа Стефка Ризова – зам.кмет на образованието на Район Панчарево

   – г-жа Десислава Кирова –  старши експерт към район Панчарво и резервен членна финансиращия орган

   – г-н С. Симов – секретар на Съвета за “Безопасно движение на децата“ към Столична Община

   – г-жа  Росица Астакова – председател

   – г-жа Венера Стефанова – член

   – г-жа Искра Ружова – член

   – г-жа Христина Вакарелийска – член

   – г-жа Иванка Андонова – резервен член

   – г-жа Деница Микулашева – резервен член

   – г-жа Елена Ярлбо – резервен член

С провеждането на 18.05.2017 година на ритуал-награждаване в с. Кокаляне на деца, родители, учители и помощен персонал, ДГ „Елица“ постави началото на традиция в присъждане на награди за принос в дейностите и изявите в детската градина.

Децата от випуск 2016/2017 година, завършващи четвърта група в ДГ “Елица“, за първи път получиха портфолио на електронен носител.

На 23.03.2017 година по случай Световния ден на метеоролозите, ДГ “Елица“ създаде кратък филм – поздрав с децата от 3-та група “Калинка“ – Христина Манолова, Стоян Димитров, Рада Думанова, Александра Карадакова, Даниел Василев, Мариана Коджабаджийска и Крум Василчев и учител София Янкулова, който бе излъчен по БНТ1 и БТВ.