Група „Пчелица“

Група „Пчелица“

Група „Пчелица“

  • Артемисия Янева - старши учител 
  • Галина Ганева - Тодорова - учител 
  • Виктория Божилова - помощник възпитател

Девиз: „Талантливи и умни"

Учителите изграждат среда, в която всяко дете има свобода да развива своите възможности, да цени и уважава труда на другите. Осигуряват атмосфера на щастие, любов и разбиране, способстваща за формиране личността на детето.