група ,,Слънчице"

група ,,Слънчице

група ,,Слънчице"

  • Вилма Антонова - главен учител
  • Малинка Гюзелска - учител
  • Христинка Манова - помощник-възпитател
  • Виолета Куюмджиева - помощник-възпитател

Девиз: „Вярваме, постигаме, успяваме!"

Група „Слънчице" е гостоприемна среда за активност с креативно съдържание с атмосфера за съпреживяване и взаимопомощ. Тук играят, мислят и споделят усмихнати и любознателни деца. Създадени са условия за целенасочена комуникация, споделена радост, чувство на съвместност и постигане на положителни резултати.