Група ,,Слънчице"

Група ,,Слънчице

Група ,,Слънчице"

  • Полина Костова - учител
  • Евгения Чакърова - учител
  • Емилия Крушкина - помощник възпитател

Девиз: „Вярваме, постигаме, успяваме!"

Група „Слънчице" е гостоприемна среда за активност с креативно съдържание с атмосфера за съпреживяване и взаимопомощ. Тук играят, мислят и споделят усмихнати и любознателни деца. Създадени са условия за целенасочена комуникация, споделена радост, чувство на съвместност и постигане на положителни резултати.