ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

В ДГ 66 "Елица" е подсигурено целодневно медицинско обслужване от клалифициран медицински персонал.

За Вашите деца се грижат медицински сестри, който обработват всички медицински документи за постъпване, изготвят седмичното меню на ДГ 66 "Елица", осигуряващо здравословно хранене на Вашите деца и извършват ежедневен медицински контрол и се информират за здравословното състояние на децата.

При констатирано неразположение на детето ще Ви уведомим веднага.
Необходимо е да ни информирате незабавно при следните обстоятелства:

 • настъпило остро инфекциозно заболяване;
 • своевременно информиране за настъпили промени в здравословното състояние на хронично болните деца.
 • МОЛЯ, водете детето си, само ако сте уверени в това, че то е напълно ЗДРАВО!

Необходими медицински документи, които родителите трябва да представят:

 1. за новоприети деца  в яслена група се изисква:

 • еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити извършено не по- рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение;
 • изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детското заведение;
 • васерман на един от родителите извършен в 6 месечен срок;     
 • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.

 2. за новоприети деца в градински групи се изисква:

 • еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити извършено не по- рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение;
 • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение;
 • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.

 3. за деца, които идват след ваканция /септември/:

 • здравно профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар за новата учебна година 
 • медицинска бележка от личния лекар  удостоверяваща липсата на контакт с остро заразни  болести и паразити с дата един ден преди постъпване в детската градина;

 4. за деца, които не са посещавали детското заведение повече от два   месеца да представят изследване за чревни паразити.