ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

В ДГ 66 "Елица" е подсигурено целодневно медицинско обслужване от клалифициран медицински персонал.

За Вашите деца се грижат медицински сестри, който обработват всички медицински документи за постъпване, изготвят седмичното меню на ДГ 66 "Елица", осигуряващо здравословно хранене на Вашите деца и извършват ежедневен медицински контрол и се информират за здравословното състояние на децата.

При констатирано неразположение на детето ще Ви уведомим веднага.
Необходимо е да ни информирате незабавно при следните обстоятелства:

 • настъпило остро инфекциозно заболяване;
 • своевременно информиране за настъпили промени в здравословното състояние на хронично болните деца.
 • МОЛЯ, водете детето си, само ако сте уверени в това, че то е напълно ЗДРАВО!

Необходими медицински документи, които родителите трябва да представят:

 1. за новоприети деца  в яслена група се изисква:

 • здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 • данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 2. за новоприети деца в градински групи се изисква:

 • здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 • данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 3. за деца, които идват след лятна ваканция /септември/ и за деца, които не са посещавали детското заведение повече от два месеца:

 • здравно профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар за новата учебна година 
 • медицинска бележка от личния лекар  удостоверяваща липсата на контакт с остро заразни  болести и паразити с дата един ден преди постъпване в детската градина;
 • да представят изследване за чревни паразити.

 4за деца, които не са посещавали детското заведение повече от два месеца да представят изследване за чревни паразити.