Група ,,Мечо Пух"

Група ,,Мечо Пух

Група ,,Мечо Пух"

  • Цветелина Атанасова - учител
  • Илина Николова - учител
  • Галина Иванова - помощник възпитател

Девиз: „Колкото повече, толкова повече"

Децата постепенно опознават околния свят, учат се да общуват и овладяват говоримата реч. Всяка сутрин те са посрещнати от ободрителните усмивки на учителките и лелите, от уютна и функционална среда с разнообразни кътове за игри и забавления.