ПОРТФОЛИО ЕКИП

ПОРТФОЛИО ЕКИП

ПОРТФОЛИО ЕКИП

ПОРТФОЛИО ЕКИП

Артемисия Янева - ст. учител  Портфолио

Полина Костова - учител   Портфолио

Мариана Георгиева - ст. учител  Портфолио

Маргарита Драгоева - мл. учител Портфолио

Цветелина Атанасова - мл. учител  Портфолио

Илина Николова - мл. учител  Портфолио

Лидия Софиева - ст. учител  Портфолио

Ванина Минева - мл. учител Портфолио

Ася Костадинова - учител  Портфолио

Яна Иванова - музикален учител  Портфолио

Галина Тодорова - мл. учител  Портфолио