ДО ДИРЕКТОРА НА ДГ №66 “ЕЛИЦА“ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

  • Начало
  • ДО ДИРЕКТОРА НА ДГ №66 “ЕЛИЦА“ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ДО ДИРЕКТОРА НА ДГ №66 “ЕЛИЦА“ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ДО ДИРЕКТОРА НА ДГ №66 “ЕЛИЦА“ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административна структура на ДГ №66 “Елица“

Директор: София Янкулова тел.0886908894; работно време 8.00 до 16.30 часа 

ЗАС: Петя Георгиева тел. 0879214983; работно време 7.30 до 16.00 часа 

Домакин: Илияна Гълъбинова тел.02/9923146; работно време 7.30 до 16.00 часа 

email: odz_66elica@abv.bg

 Административни услуги

 ЗАЯВЛЕНИЕ ПО СЕМЕЙНИ ПРИЧИНИ ПРИЧИНИ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ДЕТЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИЯ ЗА ТАКСА 

 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ