ДО ДИРЕКТОРА НА ДГ №66 “ЕЛИЦА“ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

  • Начало
  • ДО ДИРЕКТОРА НА ДГ №66 “ЕЛИЦА“ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ДО ДИРЕКТОРА НА ДГ №66 “ЕЛИЦА“ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ДО ДИРЕКТОРА НА ДГ №66 “ЕЛИЦА“ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административна структура на ДГ №66 “Елица“

Директор: София Янкулова тел.0886908894; работно време 8.00 до 16.30 часа 

ЗАС: Петя Георгиева тел. 0879214983; работно време 7.30 до 16.00 часа 

Домакин: Илияна Гълъбинова тел.02/9923146; работно време 7.30 до 16.00 часа 

email: odz_66elica@abv.bg

 Административни услуги

 ЗАЯВЛЕНИЕ ПО СЕМЕЙНИ ПРИЧИНИ ПРИЧИНИ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ДЕТЕ