За ВАС родители

За ВАС родители

За ВАС родители

Педагогическият персонал на ДГ №66 “Елица" стои зад тезата, че за успешното реализиране на програмните задачи на предучилищното образование от съществено значение е доброто взаимодействие между детската градина и семейството. Във формите на сътрудничество с родителите на децата от ДГ „Елица" се стреми ново съдържание и интерактивни технологии. Родителите и педагозите от всяка възрастова група са разработили своя концепция за взаимодействие „семейство-детска градина" и съмвестно осъществяват плануваните дейности.