Яслена група „Жълто пате"

  • Начало
  • Яслена група „Жълто пате"
Яслена група „Жълто пате

Яслена група „Жълто пате"

  • Фериде Изет - медицинска сестра
  • Росица Гергинова - пом. възпитател
  • Людмила Григорова- пом. възпитател

Девиз: „Малки и красиви, умни и работливи"

В яслената група се приемат деца между 2 и 3-годишна възраст. Чрез индивидуален подход към всяко дете, забавления и игрова мотивация, интерактивна среда и сътрудничество и взаимопопощ със семейството, се отглеждат и възпитават здрави, себеуверени, активни и щастливи деца.