Обществен съвет

Обществен съвет

Обществен съвет

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ   2019/2020 г.

Протокол №1 от 07.11.2019 г.

Членове на Обществения съвет:

1.г-жа Катя Калоянова – Ст. специалист “ОКСДС“ към район Панчарево

2. г-жа  Росица Астакова – председател

3. г-жа Юлия Борисова- член

4. г-жа Радина Спасова- член

5. г-жа Искра Ружева - член 

6. г-жа Милена Рангелова- резервен член

7. г-жа Райна Георгиева - резервен член

8.г-жа  Деница Драганова- секретар