Обществен съвет

Обществен съвет

Обществен съвет

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ   2020/2021 г.

Членове на Обществения съвет към ДГ №66 „Елица“:

1.г-жа Катя Калоянова – Ст. специалист “ОКСДС“ към район Панчарево

2. г-жа  Боряна Божилова – председател

3. г-жа Юлия Борисова- член

4. г-жа Радина Спасова- член

5. г-жа Аника Казълова - член 

6. г-жа Петър Кръстев- резервен член

7. г-жа Райна Георгиева - резервен член

8.г-жа  Деница Драганова- секретар

ПРОТОКОЛИ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4 

Анкета удовлетвореност служители

Персонал самооценка

Анкета учители

Анкета учители 2

Квалификация учители