Група „Калинка"

Група „Калинка

Група „Калинка"

  • Яна Иванова - учител
  • Ванина Минева - учител 
  • Олга Маркова - помощник възпитател
  • Иванка Петрова - помощник възпитател

Девиз: „Растем щастливи и ученолюбиви"

Децата получават ласка, любов, грижа, разбиране и помощ. Всички пеят и танцуват заедно, откриват красотата и разнообразието на големия шарен свят. Те са отворени и любопитни за знания и приятелства.