За детската градина

За детската градина

За детската градина

ДГ №66 „Елица" се намира до брега на Панчаревското езеро, в полите на Витоша планина. Това е един прекрасен, екологично чист район, който предлага отлични условия за възпитание, обучение, социализиране и отглеждане на деца от предучилищна възраст.

Детската градина разполага с две сгради, които са свързани помежду си с топла връзка. И двете сгради са санирани.
ДГ № 66 разполага с прекрасна материална база. В старата част на детската градина занималните са светли просторни, подовите настилки са покрити с ламинат. Вертикалните щори поставени на прозорците предпазват децата от силното слънце през летните дни. Във всяка група са обособени много красиви кътове: куклени, дървени къщичи, детски магазинчета и други съобразeни с възрастовите особености на децата. Спалните помещения са обзаведени с нови мебели и завивки. Поставен е теракот в гардеробните помещения. Във всяка група са закупени нови гардеробчета. Тоалетните помещения са със съвременен облик. Помещенията в новата част на детската градина са проектирани и обзаведени съобразно най-новите европейски изисквания за работа с деца от предучилищна възраст. Групите разполагат с отделно помещение за трапезарии, спални, занимални. Гардеробните помещения също са обширни и слънчеви.

ДГ № 66 разполага с много кабинети: екологичен кабинет, кабинет за интерактивно обучение на децата, кабинет по английски език, кабинет по приложно изкуство, музикален и физкултурен салон, битов кът, кът по БДП и кът по БАК. Топлата връзка е превърната в постоянна изложбена зала с произведения от детско творчество.

Дворът на детската градина е красив през всички сезони. Огромните борове и различните дървесни видове правят силно впечатление на всеки. Засадени са много цветя, които радват децата от ранна пролет до късна есен. Всяка група има своя площадка, създадени са прекрасни условия за игра на децата сред природата. В старата част на детската градина има изградени нови дворни съоръжения, а също така там е разположено многофункционално спортно игрище и площадка по БДП.

Изгледът към Панчаревското езеро е великолепен. Всичко това прави ДГ № 66 „Елица" желано и предпочитано място не само за децата на Панчарево и Кокаляне, но и за децата от други райони на столицата.

Децата в ДГ №66 “Елица“ са обособени в 7 групи по възрастов признак: две яслени групи за деца от 1 до 3 години и пет градински групи  за деца от 3 до 7 години.

В работата си с децата сме възприели идеите, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на детето, Закона за закрила на детето, европейските изисквания за предучилищно възпитание, указания на МОН и РУО-София и иновационни разработки в областта на предучилищното възпитание и обучение.

Материалната база в ДГ№66 е оборудвана, така че да отговаря на потребностите на съвременното дете с развита дигитална памет и умения. Всяка група е снабдена с интерактивна дъска, мултимедия, компютърна конфигурация, софтуерни програми и интерактивни играчки. Педагогическият екип има достъп до интернет на работното си място.

Във връзка с усъвършенстване на уменията на педагозите за  прилагане на нови иновативни методи на обучение  се прилага много сериозна и задълбочена работа по квалификация на педагогическият персонал. Педагогическият екип използва смесена техника на преподаване  обединяващ класическите  с новите  иновативните методи. Детските учители от ДГ № 66 „Елица“ умеят да изработват педагогически презентации в учебно-възпитателната си работа с децата,  умеят да заснемат и обработват видео и снимков материал и създават педагогически клипове. Като добър педагогически опит са създадените от тях клипове:„Листокрила пеперуда", „Цъфнало цвете шарено", “Слънчева система“ „Сънят на пчеличката“,“Знам, мога и пътната обстановка владея“, “Свързани класни стаи“и др. Създадените  поздравителни електронни картички за Баба Марта; за 8-ми март; за 24 май; за Коледните и Новогодишни празници радват децата и техните родители. Учитлите създадоха и детско филмче по приказката на Андерсен „Цветята на малката Ида“.

ДГ №66 ,,Елица" е една от първите детски градини в страната, в която за обучението и възпитанието на децата в индивидуална работа се използват таблети.

Педагозите от детската градина работят по редица европейски проекти: Еразъм +„SUSTAIN“, “Възпитание на ценности чрез образователни теми“ „Вибрациите на музиката“и други. Активна е дейността ни и в eTwinning, като обменяме информации и си сътрудничим с учебни заведения в Европа..

Работата ни с децата чрез използване на интерактивни технологии бяха показани на редица  национални и международни форуми в България, Швеция, Гърция, Турция, Румъния.

Децата от детската градина имат различни изяви в областта на спорта, музиката, изобразителното изкуство, танците като част от тях бяха излъчени по БНТ1, БТВ и други телевизии.

ДГ № 66 „Елица“ е базова детска градина на факултета по Начална и предучилищна педагогика към СУ "Св. Климент Охридски".

От януари 2015 години ДГ № 66 „Елица”е член на Световната организация по предучилищно образование ОМЕП за  България.

Важен момент от дейността на ДГ № 66  е създаването и поддържането на сайт с адрес www.odzelica.com.

За цялостната си дейност деца, учители и директорът на детска градина „Елица“ имат редица награди, грамоти и благодарствени писма от МОН, от кмета на София, от кмета на район „Панчарево“, от председателят на ОМЕП, от БНТ1, от СУ, от ЦТО и др..