ГРУПИ

ГРУПИ

ГРУПИ

Децата в ДГ №66 “Елица“ са обособени в 7 групи по възрастов признак:

  • Яслена група „Жълто пате“ – от 1 –3 години
  • I група „Мечо Пух“ – 3 - 4 години
  • II група „Калинка“ – 4 - 5 години
  • III “б“ подготвителна група „Пчелица“ – 5-6 години
  • III “а“ подготвителна група „Синчец“ – 6 години
  • IV подготвителна група „Слънчице“ – 6-7 години
  • IV подготвителна група „Пинокио“ – 6-7 години

В работата си сме възприели идеите, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на детето, Закона за закрила на детето, европейските изисквания за предучилищно възпитание, указания на МОН и РУО- София и иновационни разработки в областта на предучилищното възпитание и обучение.