група „Пинокио"

група „Пинокио

група „Пинокио"

  • Радка Атанасова - медицинска сестра
  • Данаилова - медицинска сестра
  • Ивелина Стефанова - педагог 
  • Татяна Алексова- помощник-възпитател
  • Малинка Гюзелска - помощник възпитател

Девиз: „Малки и красиви, умни и работливи"

В яслената група се приемат деца между 2 и 3-годишна възраст. Чрез индивидуален подход към всяко дете, забавления и игрова мотивация, интерактивна среда и сътрудничество и взаимопопощ със семейството, се отглеждат и възпитават здрави, себеуверени, активни и щастливи деца.