група „Калинка"

група „Калинка

група „Калинка"

  • Любка Минкова - старши учител
  • София Янкулова - учител
  • Иванка Петрова - помощник-възпитател

Девиз: „Растем щастливи и ученолюбиви"

Децата получават ласка, любов, грижа, разбиране и помощ. Всички пеят и танцуват заедно, откриват красотата и разнообразието на големия шарен свят. Те са отворени и любопитни за знания и приятелства.