група ,,Мечо Пух"

група ,,Мечо Пух

група ,,Мечо Пух"

  • Ташка Беловска - старши учител
  • Деница Драганова - младши учител
  • Виолета Доцова - помощник-възпитател
  • Малинка Гюзелска- помощник-възпитател

Девиз: „Колкото повече, толкова повече"

Децата постепенно опознават околния свят, учат се да общуват и овладяват говоримата реч. Всяка сутрин те са посрещнати от ободрителните усмивки на учителките и лелите, от уютна и функционална среда с разнообразни кътове за игри и забавления.