група „Жълто пате"

група „Жълто пате

група „Жълто пате"

  • Ваня Василева - медицинска сестра
  • Ивелина Стефанова - педагог
  • Галина Маринова - помощник-възпитател
  • Павлина Кавазова -помощник-възпитател

Девиз: „Малки и красиви, умни и работливи"

В яслената група се приемат деца между 2 и 3-годишна възраст. Чрез индивидуален подход към всяко дете, забавления и игрова мотивация, интерактивна среда и сътрудничество и взаимопопощ със семейството, се отглеждат и възпитават здрави, себеуверени, активни и щастливи деца.