група „Пчелица“

група „Пчелица“

група „Пчелица“

  • Артемисия Янева - старши учител
  • Полина Костова - младши учител
  • Светлана Йовчева - помощник-възпитател
  • Даниела Борисова - помощник-възпитател

Девиз: „Талантливи и умни"

Учителите изграждат среда, в която всяко дете има свобода да развива своите възможности, да цени и уважава труда на другите. Осигуряват атмосфера на щастие, любов и разбиране, способстваща за формиране личността на детето.