Спортен празник в ДГ66 "Елица" на тема “Скачам, тичам и се забавлявам, но на пътя аз внимавам“ по проект на Столична община

  • Начало
  • Новини
  • Спортен празник в ДГ66 "Елица" на тема “Скачам, тичам и се забавлявам, но на пътя аз внимавам“ по проект на Столична община
Спортен празник в ДГ66
Октомври08

Спортен празник в ДГ66 "Елица" на тема “Скачам, тичам и се забавлявам, но на пътя аз внимавам“ по проект на Столична община

На 25.09.2020 г. в двора на ДГ №66 “Елица“ се проведе спортен празник по безапасност на движението на тема “Скачам, тичам и се забавлявам, но на пътя аз внимавам“ по проект на Столична община.

В спортния празник взеха участие деца, родители, учители и помощен персонал. Създадохме условия за положително и емоционално отношение към спортните игри на открито, като успешно реализирахме сътрудничеството между детската градина и семейството. Постигнахме емоционалност и приемственост на целите в проекта за възпитание, обучение и социализация на децата. Обогатихме образователната, възпитателната и оздравителна работа с децата от съответните целеви групи, чрез подбор на подходящи и разнообразни спортно-подготвителни игри с уреди и без уреди на открито. Създадохме условия за приобщаване на родителите и децата за траен интерес към физическото възпитание, спорта и спортно-подготвителните игри и упражнения, за изработване на култура на поведение в подрастващите, за разпознаване и оценка на риска и спазване правилата на уличното движение по време на спортна дейност. Дворното пространство бе обособено на станции, които преливаха от дейност в дейност, съобразени с възможностите на целевите групи, както следва: “Забавни игри“, “Забавления на колела“, “Дартс с топка“, “Веселите топки“, “Цветен замък“, “Фитнес на открито“, “Веселите препятствия“, “Въжена инсталация“, “Рисувателница“, “Огледай се мен“, “Движа се безопасно“.
 
Родителите изразиха задоволство, че имаха възможността активно да участват в дейностите заедно със своите деца и да бъдат пълноправни партньори в спорно-развлекателните игри. За първи път учителите имаха възмогност да ситуират и ръководят дейността на определена спортна- игрова станция, като получиха възможността да опознаят деца и родители от цялата детска градина. От друга страна родителите опознаха персонала от детската градина и изградиха по-висока степен на доверие в педагозите. Педагозите получиха възможността да опознаят по детайлно силните си страни и да реализират своите виждания и идеи като повишиха професионалните си компетенции за работа в екип. Успешната реализация на празника даде възможност за изказ на децата да изживеят своите емоции, които претвориха в рисунки и продължиха да пресъздават самостоятелно спортно-подготвителните игри от празника. 
Г-жа Даниела Христова зам. кмет на район Панчарево награди всяка възрастова група на детската градина със статуетка "гълъб" символ на надежда, мир и разбирателство.