Сертификат „Никой не е излишен – Просоциални ценности“

  • Начало
  • Новини
  • Сертификат „Никой не е излишен – Просоциални ценности“
Сертификат „Никой не е излишен – Просоциални ценности“
Юни29

Сертификат „Никой не е излишен – Просоциални ценности“

На 24.06.2021 година в ДГ №66 „Елица“  бе домакин на среща на  партньори от Литва и Русия във връзка с проектите, в които работи детската градина “ProSocial Values“ и “Robotics Versus Bullying – Roby“. Гости на събитието бяха Юргита Ватиекуниене, Инга Жилинскине, Восторгова Елена Вадимовна, Васильева Аксана Евгеньевна, Кротова Александра Алексеевна, Малышева Елена Сергеевна от Центр проектного творчества «Старт-ПРО» към Московския университет.. Мероприятието бе уважено и от кмета на район Панчарево г-н Николай Гюров, зам. кмет на образованието на район Панчарево – Даниела Христова и зам. кмет на териториалното устройство г-жа Ирина Войнова. Събитието стартира с представяне на децата „Музикална Еко импресия“ – музикална постановка, пресъздаване на замърсяването на Планетата Земя, пристигане на „Доброто“, събуждане на природата и откриването на нов приятел „Робо“. Последва  изложба-презентация, която представи цялостната дейност на ДГ №66 „Елица“ по проектите и два педагогически етюда с учители и деца „Опити с вода и хартия“ и „Заедно с Роби“. Мероприятието завърши с връчване на сертификат на ДГ №66 „Елица“ посланник на мрежата на общността в Просоциални ценности „Никой не е излишен – Просоциални ценности“. Високото отличие е награда за положения труд в посока развитие на детската личност – в емоционална и социална интелигентност – да разпознаваме емоциите на другия, да формиране умения във взаимопомощ, емпатия и толерантност; „образование с наука“ – умения за анализ и синтез на получените постижения, екипност и приложимост на наученото; роботика – откриване причинно следствни връзки, проследяване последователността от действие до резултат.