Кукери в ДГ 66 "Елица"

Кукери в ДГ 66
Януари07

Кукери в ДГ 66 "Елица"

Децата от ДГ 66 "Елица" гониха лошите сили през първите дни на Новата година. Запознахме ги с кукерските традиции и обичаи на нашия фолклор, а именно: как се пропъждат злите духове и лоши сили, така че да има здраве и богата реколта през следващата стопанска година.
Интериорът в занималните и облеклото на кукера допринесе да се възпроизве автентична обстановка на старите български традиции и обичаи.