Филм с Lego Education в ДГ66 "Елица"

Филм с Lego Education в ДГ66
Май15

Филм с Lego Education в ДГ66 "Елица"

Филм, създаден от децата, чрез Clap Motion за опазване на околната среда и рециклиране на отпадъците.