Здравни документи за деца, първи прием в ДГ№66 „Елица“ за предстоящата 2021/2022 учебна година

 • Начало
 • Съобщения
 • Здравни документи за деца, първи прием в ДГ№66 „Елица“ за предстоящата 2021/2022 учебна година
Здравни документи за деца, първи прием в ДГ№66 „Елица“ за предстоящата 2021/2022 учебна година
Септември02

Здравни документи за деца, първи прием в ДГ№66 „Елица“ за предстоящата 2021/2022 учебна година

Уважаеми родители, публикуваме списък със задължителните здравни документи за деца, първи прием в ДГ№66 „Елица“ за предстоящата 2021/2022 учебна година

 • здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 • данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.)
 • васерман на родител за деца приети за яслена група
 • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитозиЗа деца, които не са посещавали детското заведение повече от два месеца: 
 • медидицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 

 • да представят изследване за чревни паразити.