XXI Национален педагогически форум с международно участие „Образование, ценности, благополучие“

  • Начало
  • Новини
  • XXI Национален педагогически форум с международно участие „Образование, ценности, благополучие“
XXI Национален педагогически форум с международно участие „Образование, ценности, благополучие“
Август03

XXI Национален педагогически форум с международно участие „Образование, ценности, благополучие“

Педагозите от ДГ №66 „Елица“ на 25.06.2021 година взеха участие в XXI Национален педагогически форум с международно участие „Образование, ценности, благополучие“, организиран от департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите към Тракийски университет – Стара Загора. Акцент на темите във форума бяха:

  1. „Роботи в ранното образование. Потенциалът на образователната роботика с децата: когнитивни и релационни аспекти.“ – Юргита Ватиекуниене и Инга Жилинскине-Литва и Елена Вадимова, Център за проектно творчество «Старт-ПРО» Московски Градски Педагогически Университет на тема: „Старт Про“
  2. „Приложни измерения на социално-емоционалното учене“ на доц. д-р Венета Узунова, ас. Вера Тодорова – ДИПКУ, Тракийски университет
  3. „Проектите и мрежите – форма на квалификация за учители“ на Иглика Ангелова, КАИТ
  4. 33 нюанса синьо – приложна наука: Проектният експеримент, провокация и форма за кариерно ориентиране за средношколци – демонстрация и методика
  5. Атмосфера Бъдеще в обучението по науки: Добри практики – роботика, мехатроника, науки
  6. Филм Сесия „Малките правят наука“ – резултати от Детска конференция по различни експерименти.