XIII Национална конференция по предучилищно образование "Водим бъдещето за ръка"

  • Начало
  • Новини
  • XIII Национална конференция по предучилищно образование "Водим бъдещето за ръка"
XIII Национална конференция по предучилищно образование
Октомври07

XIII Национална конференция по предучилищно образование "Водим бъдещето за ръка"

ДГ66 "Елица" взе участие в Xlll Национална конференция по предучилищно образование "Водим бъдещето за ръка" от 27 -29.09.2021г в гр. Вършец - под патронажа на МОН. С доклад и презентация на тема: "Вибрация на музиката – включване, развитие, интеркултурност и критична норма ", представена от Полина Костова и София Янкулова.