Важно съобщение

Важно съобщение
Май07

Важно съобщение

Уважаеми родители, стартира доставянето на продуктите по училищните схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“. Количества от съответните продукти ще бъдат подготвени в индивидуална опаковка за всяко дете, с полагащото се количество продукт за целия период на извънредното положение. Допълнително ще бъдете уведомени за датата и мястото на получаване. Моля, родителите да попълнят формуляра ТУК.