Участие на ДГ№66 „Елица“ в XII Научно-практически форум ,,Иновации в обучението и познавателното развитие”

  • Начало
  • Новини
  • Участие на ДГ№66 „Елица“ в XII Научно-практически форум ,,Иновации в обучението и познавателното развитие”
Участие на ДГ№66 „Елица“ в XII Научно-практически форум ,,Иновации в обучението и познавателното развитие”
Септември03

Участие на ДГ№66 „Елица“ в XII Научно-практически форум ,,Иновации в обучението и познавателното развитие”

ДГ №66 ,,Елица’’ участва в XII Научно- практически форум ,,Иновации в обучението и познавателното развитие“. На 25-28.08.2021 в Бургас събитието бе организирано от Университет ,,Проф. д-р Асен Златаров’’, Бургас. Акцент на темите във форума бяха:

         1.Иновации в условията на пандемия и училището след COVID 19  на проф. д-р Галин Цоков, ПУ ,,Паисий Хилендарски’’, Педагогически факултет.

         2.Оценка на когнитивното и личностното развитие на първокласниците в условията на обучение при прилагане на динамичен модел в богатата на технологии среда’’ на проф. д-р Румяна Папанчева,  доц. д-р Надежда Калоянова

         3.Естествено-математическо образование – генезис и приемственост  на доц. д-р Луканкин Александър Генадович, Московския регионален социално-икономически институт, Москва.

        4.Преосмисляне на четивната грамотност в контекста на предизвикателствата на новата дигитална декада на доц. д-р Любомира Парижкова.

Старши учител Мариана Георгиева и учител Маргарита  Драгоева представиха презентация на тема „Адаптиране на детето в детската градина – ,,Моят приятел Пинокио на гости у дома.’’“.  Играта е важна част от възпитанието на детето: тя помага да се развиват различни умения, формира творческата личност и развива детската индивидуалност. Куклата ,,Пинокио’’ и програмируемото роботче ,,Роби’’ насочи децата към използване на различни подходи и начини на взаимодействие, при вземане на решения в различни ситуации, плавност на периода на адаптиране, сътрудничество, взаимодействие с доверие и съпричастност между детската градина и семейството.