Тържественя церемония по случай завършване на предучилищни групи в ДГ 66 "Елица"

  • Начало
  • Новини
  • Тържественя церемония по случай завършване на предучилищни групи в ДГ 66 "Елица"
Тържественя церемония по случай завършване на предучилищни групи в ДГ 66
Юни03

Тържественя церемония по случай завършване на предучилищни групи в ДГ 66 "Елица"

На 18.05.2021г и 26.05.2021г в ДГ 66 "Елица" се проведе тържествената церемония по случай завършване на предучилищна група, и изпрашане на децата в Първи клас.

Децата от двете групи се представиха чудесно, като изпълняваха песни, танци, рецитираха стихове и получиха от директора на детското заведение г-жа София Янкулова удостоверения за завършена предучилищна група.