“Тренинги – превенция на агресията“

“Тренинги – превенция на агресията“
Декември05

“Тренинги – превенция на агресията“

Във връзка с новите политики на МОН за борба и превенция на агресията в детските градини, ДГ №66 “Елица“ стартира кампания по превенция на агресията с групови тренинги на психолога Натали Досева. На 22.11.2019 г. и на 05.12.2019 г. се осъществиха групови тренинга в 3-та група “Синчец“ и в 4-та група “Слънчице“, където бе представена приказка за приятелството, лошата дума и гнева, след което се разиграха  различни  ситуации на конфликти и децата имаха задача да дават оценка и предложение за правилно поведение. Използвана бе техника "учене чрез преживяване", където водещите на тренинга - психолога и учителя на групата - демонстрират грешни поведенчески модели с елементи на гняв, обида и агресивни прояви - леко маркирани и иронично поднесени - а децата са корективите за правилно поведение и променят ситуациите, като решават или предотвратяват конфликта. До края на учебната година регулярно ще бъдат провеждани подобни групови тренинги за превенция на агресията сред децата.