Съобщение получаване новогодишни календари

Съобщение получаване новогодишни календари
Декември15

Съобщение получаване новогодишни календари

Уважаеми родители, от дата 16.12.2020 г. до 18.12.2020 г. /от сряда до петък/ от 9.00 – 12.00 часа, имате възможност да вземете новогодишните календари от главния вход на ДГ№66 “Елица“.