Съобщение към родителите за подновяване посещенията на децата в детските градини

 • Начало
 • Съобщения
 • Съобщение към родителите за подновяване посещенията на децата в детските градини
Съобщение към родителите за подновяване посещенията на децата в детските градини
Август31

Съобщение към родителите за подновяване посещенията на децата в детските градини

Уважаеми родители, лятото вече си отива, идва есента, ДГ “Елица“ с радост очаква своите деца!

ТУК може да се запознаете със заповедта на министъра на образованието, относно здравните документи, които се изискват при възобновяване посещенията на децата в детските градини, като:

 • чл.4, ал.4 от Наредба № 3 от 5 февруари 2007 Г. за здравните изисквания към детските градини гласи: “(4) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.)“

 

 • чл.21 ал. 3 и ал.4 от Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях гласи: 
  (3) При отсъствие повече от един месец се изисква еднократно бактериологично изследване за патогенни чревни микроорганизми с отрицателен резултат само по епидемични показания.
  (4) При отсъствие за повече от два месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

 

 • Здравно-профилактична карта на детето от личен лекар.

 

 • Не се изисква медицинска бележка от личен лекар.