Шеста интернационална Edu Conference 2022 for RoBy & SPEM

Шеста интернационална Edu Conference 2022 for RoBy & SPEM
Септември30

Шеста интернационална Edu Conference 2022 for RoBy & SPEM

От 16 до 18 септември 2022 година, учители от ДГ№66 „Елица“ участваха в Европейска конференция за педагогически иновации по проект „Роботика срещу насилие“, която  се проведе в град Струга, Северна Македония.

На събитието  присъстваха  представители на образователни институции от  Македония, Италия, Испания, Португалия, България, Румъния, Полша, Литва и  Турция. Проектът се финансира по програма Еразъм + подпрограма „Подкрепа за реформа на политиката“. Партньор по проекта за България е „КАИТ“ ЕООД.

Проектът има за цел да подобри подготовката на учителите за прилагане на междудисциплинарни дейности с помощта на роботи и ИКТ за възпитаване на децата срещу насилието и насърчаване на приобщаването.

По време на конференцията присъстващите педагози имаха възможност да се запознаят с резултатите, постигнати при реализирането на проекта в партньорските държави, както и да представят своите постижения. Екипът на ДГ№66 „Елица“ представи детската градина и резултатите, постигнати при реализиране на проект "Роботика срещу насилие" с дигитална картичка.