"Седмица на бащите свързана с доброто" в ДГ66 "Елица"

  • Начало
  • Новини
  • "Седмица на бащите свързана с доброто" в ДГ66 "Елица"
Ноември30

"Седмица на бащите свързана с доброто" в ДГ66 "Елица"

Педагогическите практики в ДГ№66 „Елица“ създава благоприятна среда за по-активно включване на бащите в грижата за децата. Фокусираме вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето. Неговите уроци не могат да бъдат преподадени от друг, а бащата е един от най-важните хора в света на детето.

Ето как децата от ДГ№66 „Елица“ показаха обичта си към своите татковци и създадоха рисунки с добрите дела на своите бащи и с благодарност към тях, че се подкрепят и обичат.