Родителски срещи за учебната 2023/2024 година

Родителски срещи за учебната 2023/2024 година
Септември12

Родителски срещи за учебната 2023/2024 година

Уважаеми родители, 

Заповядайте на родителска среща на децата от ДГ№66 „Елица“, както следва:

На 18.09.2023 година от 16.30 часа – 1-ва група „Мечо Пух“, 3-та „А“ група „Синчец“, 4-та „Б“ група „Слънчице“

На 19.09.2023 година от 16.30 –2-ра група „Калинка“, 3-та „Б“ група „Пчелица“,   4-та „А“ група „Пинокио“

Срещите ще се проведат в занималните на групите.