Родителска среща в ДГ №66 “Елица“

Родителска среща в ДГ №66 “Елица“
Септември14

Родителска среща в ДГ №66 “Елица“

Уважаеми родители, родителските срещи в ДГ №66 “Елица“ ще се проведат на 17.09.2020 година в двора на детската градина, както следва:

площадка “Мечо Пух“: група “Мечо Пух“ от 16.30 ч. до 17.10 ч. 

                                      група “Калинка“   от 17.20 ч. до 18.00 ч.

площадка “Синчец“: група “Пинокио“ от 16.30 ч. до 17.10 ч.

                                   група “Синчец“ от 17.20 ч. до 18.00 ч.

площадка “Слънчице“ /нова сграда/: група “Слънчице“ от 16.30 ч. до 17.10 ч.

                                                              група “Пчелица“ от 17.20 ч. до 18.00 ч. 

Моля, да бъдат спазени всички препоръки на Министерството на здравеопазването.