Родителска среща на децата от яслена група „Жълто пате“

Родителска среща на децата от яслена група „Жълто пате“
Септември02

Родителска среща на децата от яслена група „Жълто пате“

Уважаеми родители на деца от яслена група „Жълто пате“ /набор 2020 г/, заповядайте на родителска среща на 14.09.2022 година от 17.00 часа в музикалния салон на ДГ№66 „Елица“. Вход „централен“ от страната на ул. „Ловджийска чешма“.