Разиграване на ситуация по бедствия, аварии и катастрофи

  • Начало
  • Новини
  • Разиграване на ситуация по бедствия, аварии и катастрофи
Разиграване на ситуация по бедствия, аварии и катастрофи
Октомври09

Разиграване на ситуация по бедствия, аварии и катастрофи

 На 29.09.2021г се проведе демонстративно занятие при ситуация "Пожар". Участваха децата, педагогическия и непедагогическия персонал на ДГ66 "Елица". Във всяка група има направен план за евакуация на хората. 

г-жа Мариана Георгиева проведе беседа - разговор с децата за самоспасяването и спасяването на хора при пожар. Децата участваха с желание в подвижната игра "Пожарна кола". Особено важно за децата в критични ситуации е да запазят самообладание и да не се допуска паника сред застрашените, докато пристигнат огнеборците.

Медицинската сестра Р. Атанасова демонстрира оказване на първа помощ на момиче от четвърта група, "пострадало при пожар".

Така беше проигран плана за евакуация при "пожар" в детската градина.