Проиграване на бедствена ситуация „ПОЖАР“

Проиграване на бедствена ситуация „ПОЖАР“
Май13

Проиграване на бедствена ситуация „ПОЖАР“

На 20.04.2022 година децата, педагогическия и непедагогическия персонал на ДГ№66 „Елица“ се проведе демонстративно занятие при бедствена ситуация ,,ПОЖАР". Децата участваха в подвижната игра ,,Пожарна кола“, рецитираха стихчета, задаваха гатанки и отговаряха на въпросите от викторината на кака Яна.

Резултат: „ВАЖНО е да се запазим самообладание и да не допускаме паника сред застрашените и дапозвъним на телефон 112, докато пристигнат пожарникарите!“