Проект „Природата ни учи“

Проект „Природата ни учи“
Ноември23

Проект „Природата ни учи“

В рамките на Националната кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“, МОСВ и ПУДООС, ДГ№66 „Елица“ спечели проект на тема „Природата ни учи“ . Дворът на детското заведение се обогати, като се изградиха кът горска библиотека „Друмниче-сладкодумниче“ и кът „Екоматематика с притурка“. Децата в детската градина имат възможността да взаимодействат с природата за овладяване на определен кръг знания и умения за действено-практическо отношение към заобикалящата ги среда и да формират екологична култура чрез играта.