Проект “Мост между действията на климата на европейско и местно ниво“

  • Начало
  • Новини
  • Проект “Мост между действията на климата на европейско и местно ниво“
Проект “Мост между действията на климата на европейско и местно ниво“
Август30

Проект “Мост между действията на климата на европейско и местно ниво“

На 27-28.08.2020 година се състоя работна среща по проект “Климат и енергия“ на директори на училища и детски градини, представители на местната власт, представители на министерството на околната среда, на министерството на образованието и науката, на регионалното управление , на Софийския университет в лицето на проф. Гюрова. НДЕФ и партньорите от Германия, присъстващи онлайн. ДГ №66 “Елица“ e включена в проекта от 2019 година и нейн представител бе София Янкулова.

Цел на срещата бе обсъждане на възможностите за съставяне на национална програма за въвеждане на знания и практически действия за пестене на енергия и опазване на климата в училища и детски градини.