Представяне на игри по проект „Роботика срещу насилие“ в Босилеград

  • Начало
  • Новини
  • Представяне на игри по проект „Роботика срещу насилие“ в Босилеград
Представяне на игри по проект „Роботика срещу насилие“ в Босилеград
Юни07

Представяне на игри по проект „Роботика срещу насилие“ в Босилеград

На 3 юни 2022 г. град Босилеград, Сърбия, се състоя среща  на партньори по проект „Роботика срещу насилие“. Колегите от ДГ№66 „Елица“ Ванина Минева и София Янкулова предстваиха уъркшоп на учителите от училище“Георги Димитров“ в града. Роботика срещу тормоз е проект на Еразъм + KA3, съчетавайки иновации, социализация, учене, образование, работа в екип, учене чрез работа в областта на образователните роботи, обучаемите да започнат да придобиват информираност за предотвратяване на тормоза и кибертормоза чрез универсалния език на обучение чрез правене. Проектът има за цел да работи в областта на училището и детската градина, с помощта на роботи и ИКТ за предотвратяване на тормоза и насърчаване на приобщаването.