Добри практики на учители от ДГ 66 “Елица“ съвместно със СУ “Св.Климент Охридски“ и НДЕФ

  • Начало
  • Новини
  • Добри практики на учители от ДГ 66 “Елица“ съвместно със СУ “Св.Климент Охридски“ и НДЕФ
Добри практики на учители от ДГ 66 “Елица“ съвместно със СУ “Св.Климент Охридски“ и НДЕФ
Февруари18

Добри практики на учители от ДГ 66 “Елица“ съвместно със СУ “Св.Климент Охридски“ и НДЕФ

ДГ №66 “Елица“ взе участие в работна среща на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) и Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти – гр. Банкя, в партньорство с Берлинския институт по околна среда:  „Климатът и аз. Пестим енергия в училище и детската градина. За въвеждане на знания по климатични промени и енергийна ефективност в училище и детската градина“. В семинара участваха проф. Гюров, гл. ас. д-р Магдалена Стоянова, директори и учители от детски градини от цялата страна. Представители на дГ№66 “Елица“ бяха педагозите Ванина Минева и Гьокджан Костадинова с теми на презентациите “Еко практики в детска градина “Елица““ и “Природата ни учи“.