Празник по Безопасност на движението в детската градина

  • Начало
  • Новини
  • Празник по Безопасност на движението в детската градина
Празник по Безопасност на движението в детската градина
Юни03

Празник по Безопасност на движението в детската градина

На 14.05.2021г порведохме празник по Безопасност на движението. Децата от предучилищна група получиха удостоверения за постигнати резултати при обучение по Безопасно движение в детската градина.