Група „Пинокио"

Група „Пинокио

Група „Пинокио"

  • Мариана Василева Георгиева - старши учител
  • Маргарита Драгоева - учител
  • Елица Меркова - помощник възпитател

Девиз: „Малки и красиви, умни и работливи"

В яслената група се приемат деца между 2 и 3-годишна възраст. Чрез индивидуален подход към всяко дете, забавления и игрова мотивация, интерактивна среда и сътрудничество и взаимопопощ със семейството, се отглеждат и възпитават здрави, себеуверени, активни и щастливи деца.