Подновяване посещенията на децата в ДГ №66 “Елица“

  • Начало
  • Новини
  • Подновяване посещенията на децата в ДГ №66 “Елица“
Подновяване посещенията на децата в ДГ №66 “Елица“
Май22

Подновяване посещенията на децата в ДГ №66 “Елица“

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че ДГ №66 “Елица“ ще бъде отворена за прием на децата от 26.05.2020 г. Подновяването на посещението на детската градина може да стане само по желание на родителите и след запознаване и подписване на декларация за съгласие /еднократно при подновяване на посещението на детето/, с което носят отговорност за решението си.

От родителите не се изисква представянето на медицински бележки, а отсъствията за минал период са извинени служебно, без начисляване на такса за времето на епидемична криза.

В ДГ №66 “Елица“ са осигурени строги санитарно-хигиенни условия и се прилагат необходимите противоепидемични мерки. Влизането в детската градина за прием ще се осъществява през двете порти, а именно вход ул. Риляник и вход ул. Ловджийска чешма. Приемът в детската градина ще се извършва на двора, ако климатичните условия го позволяват, осигуряващо отстояние на най-малко 2 м между семействата, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина.

Приемът ще се извършва от медицинско лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане.

Предвид спецификата на работата в детските градини следва да е ясно, че спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно, а физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на детската градина.

Всяка работна седмица до сряда ще бъде проучван броя на децата, които се очаква да посещават ДГ№66 “Елица“ през следващата седмица.

От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска градина/ясла, се очаква: 

  • ежеседмично да информират учителите по групи планираното посещение на детето и за продължителността на дневния му престой
  • да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им;
  • да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина/ясла, когато забележат признаци на заболяване 
  • да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина/ясла, че то проявява признаци на заболяване;