Отличителен знак “АЗ гарантирам щастливо детство“

  • Начало
  • Новини
  • Отличителен знак “АЗ гарантирам щастливо детство“
Отличителен знак “АЗ гарантирам щастливо детство“
Декември05

Отличителен знак “АЗ гарантирам щастливо детство“

За втори път Държавната агенция за закрила на детето ще връчи Отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство". ДГ №66 “Елица“ взе участие с проект на тема “ИКТ като част от пътя за изграждане личността на съвременното дете“.

На официална церемония на 20.11.2019 година, на честване 30 години от приемането на “Конвенцията за правата на детето“, детска градина “Елица“ бе наградена с плакет в категория “Значима иновация“.