Открита педагогическа ситуация пред членове на ОМЕП през онлайн платформа

  • Начало
  • Новини
  • Открита педагогическа ситуация пред членове на ОМЕП през онлайн платформа
Открита педагогическа ситуация пред членове на ОМЕП през онлайн платформа
Декември21

Открита педагогическа ситуация пред членове на ОМЕП през онлайн платформа

На 26.11.2020 година децата от група “Пчелица“ представиха, пред колеги и деца от детски градини членове на ОМЕП, педагогическа ситуация на тема “Космос – лунна станция“. Провеждането на урока по нестандартен начин, даде повод на деца от ДГ №66 “Елица“, с преподавател г-жа Полина Костова, да покажат своите умения и знания и да представят необикновините си занимания в детската градина.