Обучение на учителите от ДГ 66 "Елица" с LEGO Education

Обучение на учителите от ДГ 66
Януари20

Обучение на учителите от ДГ 66 "Елица" с LEGO Education

На 14.01.2023г в "Център за творческо обучение" се проведе обучение - въведение на учителите от ДГ 66 "Елица" в Lego Education. Образователните решения от Lego Education се фокусират върху подходите "учене чрез игра" и "учене чрез правене", като дават нов облик на ученето и предефинират Играта. Решенията се фокусират върху различни образователни потребности, които развиват ключови компетенции за всеки образователен етап и изграждат междупредметни връзки, което води до по-лесно преминаване към проектно базирано ибучение.