Обучение на тема "Превенция на професионалното прегаряне в учителската професия Burn-Out синдром" на педагогическия екип на ДГ№66 „Елица“

  • Начало
  • Новини
  • Обучение на тема "Превенция на професионалното прегаряне в учителската професия Burn-Out синдром" на педагогическия екип на ДГ№66 „Елица“
Обучение на тема
Февруари19

Обучение на тема "Превенция на професионалното прегаряне в учителската професия Burn-Out синдром" на педагогическия екип на ДГ№66 „Елица“

На 10.02.2024г се проведе в ДГ№66 "Елица" обучение на тема "Превенция на професионалното прегаряне в учителската професия Burn-Out синдром" с лектор Александър Кръстев от НИОПП. Включиха се всички педагогизи от детската градина, като целта на обучението е да се повиши ефективността на педагогическите специалисти, като се измери съотношението между резултати и вложения труд (физическо и психическо усилие). Основни точки по темата се дискутира в посока: какво води до  синдрома на прегарянето, прегарянето като градиращ процес, психологически аспекти, предупреждамащи симптоми и начини за дправянето със синдрома на „емоционалното изпепеляване“.